nl
nl

Privacy

Privacy StatementDe Merenburger is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van De Merenburger is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit Privacy Statement is als volgt opgebouwd:

  1. Doeleinden van gegevensverwerking
  2. Bewaren van gegevens
  3. Beveiliging van uw gegevens
  4. Rechten van betrokkenen
  5. Contactgegevens
1. Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door De Merenburger verwerkt om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Wij gebruiken deze gegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het in behandeling nemen van vragen en eventuele klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Om deze diensten te optimaliseren kunnen de gegevens tevens gebruikt worden om de diensten van De Merenburger te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

2. Bewaren van gegevens

De Merenburger bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

3. Beveiliging van uw gegevens

De Merenburger beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Versleuteling van uw gegevens, fysieke en administratieve toegangscontroles gerelateerd aan data en servers is onderdeel van onze beveiligingsprocedures.

4. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

5. Contactgegevens;

De Merenburger, Meerburgerlaan 7, 2266 GJ te Leidschendam. telefoon 070-3273848

boot Reserveren